SOKONGAN ONLINE PRU13:
"Setujukah anda BN Menang Besar PRU-13?" Jika setuju sila klik vote "Like" di bawah.

COUNTDOWN KEMENANGAN BESAR BN

Created by DAPATKAN DI SINI

03 July 2008

Petikan Perang Mulut Ibrahim Ali dengan Karpal Singh


Tuan Yang di-Pertua: Ahli-ahli Yang Berhormat, sesi soal jawab telah berakhir. Jam sekarang ini 11.30.

[Masa untuk Pertanyaan-pertanyaan bagi Jawab Lisan telah tamat]

Dato' Ibrahim Ali [Pasir Mas]: Tuan Yang di-Pertua, peraturan mesyuarat. Tuan Yang di-Pertua, Peraturan Mesyuarat 4. Saya nak bertanya Tuan Yang di-Pertua, apabila Tuan Yang di-Pertua dipilih menjadi Tuan Yang di-Pertua, ianya dipilih secara sebulat suara dan seseorang Yang di-Pertua mengisi jawatan Yang di-Pertua dalam Dewan ini dianggap atau pun memang disifatkan sebagai kerusi yang mulia sebab apabila Perdana Menteri, Timbalan Perdana Menteri, sesiapa sahaja masuk dalam Dewan ini, ianya mesti tunduk kepada Yang di-Pertua dan saya menyanjung tinggi apabila Yang di-Pertua meletak jawatan Ketua UMNO Bahagian apabila mengisikan kekosongan, mahu mengisi jawatan sebagai seorang Speaker tetapi yang saya paling dukacita apabila saya baca akhbar hari ini iaitu mengenai dengan kenyataan Tuan Yang di-Pertua mengatakan Yang Berhormat Puchong meminta maaf kepada Tuan Yang di-Pertua dan Yang Berhormat Puchong pula mengatakan dia tidak minta maaf.

Kalau ianya tidak dilaporkan oleh akhbar, saya tidak kisah sangat pun mungkin saya bangkit juga tapi keluar dalam akhbar yang dibaca oleh semua rakyat dan sepanjang saya memerhati perjalanan mesyuarat yang dipengerusikan oleh Yang Berhormat Tuan Yang di-Pertua, saya cukup kagum sebab menangani masalah dalam Dewan ini tidak mudah tetapi saya tengok kesabaran Tuan Yang di-Pertua hanya sekali sepanjang sidang ini seorang Ahli Parlimen telah diminta keluar. Yang saya ingat waktu saya menjadi Ahli Parlimen dulu tahun 1986 dan 1990 di waktu Allahyarham Tun Zahir menjadi Speaker, boleh dikatakan selang sehari juga Ahli-ahli Parlimen diminta keluar tetapi Tan Sri begitu sabar dan kenyataan itu seolah-olah apabila Tan Sri mengatakan ahli Puchong minta maaf, ahli Puchong kata tidak minta maaf, ia membayangkan seolah-olah Tuan Yang di-Pertua bercakap bohong dan ini kerusi yang dimuliakan.

Tuan Yang di-Pertua: Terima kasih.

Dato' Ibrahim Ali [Pasir Mas]: Saya tidak boleh terima jadi saya nak minta Yang Berhormat Tan Sri membuat ruling dan membuat kenyataan apa yang sebenarnya bagi membetulkan persepsi rakyat terhadap Dewan yang mulia ini. Kalau tidak, ianya mencemarkan nama Dewan Rakyat ini. Saya tidak boleh terima perkara ini Tuan Yang di-Pertua. Saya amat menyanjung tinggi tentang kerusi Tuan Yang di-Pertua sebab itu walaupun saya juga ada sifat agresif jugalah, saya mengakui tapi saya tahu mematuhi peraturan mesyuarat. Apabila dalam Dewan saya patuh, di luar Dewan saya akan bercakap benar kerana bohong itu salah dan tidak baik di sisi Islam. Saya minta ruling.

Tuan Yang di-Pertua: Terima kasih Yang Berhormat Pasir Mas.

Tuan R. Karpal Singh [Bukit Gelugor]: Tuan Speaker, point of order.

Tuan Yang di-Pertua: Boleh saya buat keputusan dulu kepada satu point of order selepas itu...

Tuan R. Karpal Singh [Bukit Gelugor]: Yang sama Tuan Speaker.

Tuan Yang di-Pertua: Boleh saya cakap yang dulu itu, selepas itu baru saya cakap.

Tuan R. Karpal Singh [Bukit Gelugor]: Ada kaitan dengan Peraturan Mesyuarat 4.

Tuan Yang di-Pertua: Juga? Sila.

Tuan R. Karpal Singh [Bukit Gelugor]: Terima kasih.

Tuan Yang di-Pertua: Jadi bermakna saya akan buat keputusan sekali.

Tuan R. Karpal Singh [Bukit Gelugor]: Tuan Speaker, jika seseorang yang boleh dihormati membangkitkan perkara seperti ini bahawa Peraturan Mesyuarat 4, saya terima tetapi seorang yang ada digelar sebagai ‘katak’, seorang yang tidak ada maruah langsung, tidak ada hak untuk membangkitkan perkara ini dalam Dewan yang mulia ini hari ini. Orang ini tidak ada hak kerana dalam sejarah orang ini telah lompat dari satu parti kepada parti yang lain.

Dato' Seri Azmi bin Khalid [Padang Besar]: Apa kena mengena dengan peraturan mesyuarat ini?

Tuan R. Karpal Singh [Bukit Gelugor]: Khasnya dia ada dalam parti lompat bukan bebas.

Dr. Haji Mohd. Puad Zarkashi [Batu Pahat]: [Bangun]

Tuan Yang di-Pertua: Ahli-ahli Yang Berhormat, cukup. Yang Berhormat Pasir Mas, cukup.

Dato' Ibrahim Ali [Pasir Mas]: Tuan Yang di-Pertua, kejap-kejap. Saya minta Ahli Parlimen yang lain jangan campur, jangan campur. Ini boleh bertemu buku dengan ruas. Saya tak hairan sikit pun. Ya, tak ada kena mengena!

Tuan Yang di-Pertua: Yang Berhormat Pasir Mas.

Tuan R. Karpal Singh [Bukit Gelugor]: Tuan Speaker, saya belum habis.

Dato' Ibrahim Ali [Pasir Mas]: Ini sangkaan jahat. Tak ada kena mengena!

Tuan Yang di-Pertua: Yang Berhormat Pasir Mas.

Tuan R. Karpal Singh [Bukit Gelugor]: Dia cakap duduk. Katak, katak.

Dato' Ibrahim Ali [Pasir Mas]: Dalam parti DAP pun ada katak!

Tuan R. Karpal Singh [Bukit Gelugor]: Katak duduk.

Dato' Ibrahim Ali [Pasir Mas]: Eh barua, barua!

Tuan Yang di-Pertua: Yang Berhormat Pasir Mas, cukup.

Dato' Shamsul Anuar bin Haji Nasarah [Lenggong]: Nampak sangat...

Tuan Yang di-Pertua: Yang Berhormat Pasir Mas, Yang Berhormat Bukit Gelugor, sudahlah.

Dato' Ibrahim Ali [Pasir Mas]: Eh, dulu masuk ISA menangis!

Dr. Haji Mohd. Puad Zarkashi [Batu Pahat]: Tuan Yang di-Pertua, 36(12).

Tuan Yang di-Pertua: Yang Berhormat Batu Pahat, duduk dulu semua. Duduk dulu. Macam mana saya boleh buat keputusan kalau sekali gus bercakap?

Tuan R. Karpal Singh [Bukit Gelugor]: Saya belum habis.

Tuan Yang di-Pertua: Sudah. Saya tahu.

Tuan R. Karpal Singh [Bukit Gelugor]: Tuan Speaker, saya belum habis.

Tuan Yang di-Pertua: Yang Berhormat Bukit Gelugor, kalau pun belum habis, saya tahu tujuan yang sebenar. Yang persoalan ini mengenai dengan diri saya. Biarlah saya buat keputusan mengenai apa yang berlaku. [Tepuk]

Tuan Yang di-Pertua: Ahli-ahli Yang Berhormat, kalau ikut peraturan mesyuarat, ikut pengamatan saya, pengamatan saya hampir semua tidak mengikuti peraturan mesyuarat termasuk Yang Berhormat Bukit Gelugor, termasuk Yang Berhormat Pasir Mas, termasuk semua pada sesuatu ketika. Itulah makanya kali-kali saya terpaksa memberi penjelasan bahawa tugas Yang di-Pertua cuma mempengerusikan Mesyuarat. Untuk mendisiplinkan diri, patuh kepada Mesyuarat, itu terpulang kepada diri masing-masing. Menuduh seorang yang bukan-bukan. Saya pun pernah pindah parti tapi tak semestinya katak. [Tepuk]

Dato' Ibrahim Ali [Pasir Mas]: Terima kasih.

Tuan Yang di-Pertua: Ini kenyataan. Bukan saya membela apa-apa. Cuma apa yang berlaku kelmarin adalah begini. Pertama, dalam peraturan mesyuarat, apabila kita membuat rujukan kepada surat khabar itulah makanya Ahli-ahli Yang Berhormat, minta izin dengan izin ini yang dilapor. Tidak semestinya apa yang dilapor itu betul. Jadi makanya apa yang saya terbaca pada hari ini walaupun disebut oleh Yang Berhormat Pasir Mas begitu, satu akhbar saya baca dia menyatakan perjumpaan saya dengan Yang Berhormat Puchong dua jam. Tidak betul. Bagi saya, apabila Yang Berhormat Puchong jumpa saya kelmarin, maka itu pada tengah hari saya membuat keputusan bahawa saya kata saya anggap perkara ini adalah perkara sudah selesai.

Jadi apa yang berlaku selepas Yang Berhormat Puchong jumpa dengan saya, dia buat kenyataan akhbar, itu soal lain lagi, soal lagi. Yang Berhormat Puchong hari ini ada. Betul dia jumpa saya, apa yang dia sebut dalam akhbar, dia kata dia jumpa saya, dia minta clarification bahawa sama ada bila dia boleh masuk dan sedemikiannya, saya kata tomorrow can, boleh. Cerita dia bahawa cordial, betul cordial. Semua buku-buku di depan saya kena buat reference sama ada saya silap ke dia silap ke siapa ke saya sudah bagi tahu bahawa sesiapa yang mengeluarkan point of order mesti sekarang ini substantive by reference. Jangan lagi point of order, point of order mengikut pendapat sendiri. Itulah makanya saya bawa Erskine May. Jangan sama sekali ada Ahli-ahli Yang Berhormat yang berdiri point of order sahaja inti pati sendiri pada ketika itu baru berdiri langsung tidak tahu menahu apa objektif point of order.


Jadi terpulang kepada Yang Berhormat Puchong untuk membetulkan itu, apa yang dia sebut kelmarin kerana bagi saya, saya tidak percaya apa yang dilapor di akhbar. Sebagai contoh peraturan mesyuarat tidak perlu kita dengar apa di luar, yang penting di sini. Yang Berhormat Puchong ada. Jadi saya tidak juga boleh membuat ruling kepada soal ini kerana ini melibatkan diri saya. Apabila saya percaya apa yang tercoret dalam akhbar, bermakna saya dipanggil sebagai liar. Itu betul tetapi saya tidak percaya apa yang tertulis kerana ada kadang-kadang kedapatan bahawa tidak betul seperti dua jam, tidak ada dua jam. Lebih kurang 5-6 minit atau sepuluh minit begitu.


Jadi saya tidak boleh keputusan terhadap itu cuma persepsi yang saya akan gambarkan di sini, saya tidak jemput Yang Berhormat Puchong datang ke bilik saya. Dia datang, dia tanya bila? Dia hujah sebut “I am sorry to put you in thi”. Dia tanya kesihatan saya. Secara gentleman saya kata ‘....’ ada Ahli-ahli Yang Berhormat sometimes give me all this pressure which is very unnecessary’. Jadi, kalaulah umpamanya kita panjang lebarkan lagi ini, adakah ini merupakan satu tindakan yang boleh menjamin bahawa tidak ada lagi Ahli-ahli Yang Berhormat yang melanggar peraturan mesyuarat. Tidak boleh kamu jamin. Ada juga akan melanggar peraturan mesyuarat tetapi kalau juga Majlis ini mahu juga mengambil tindakan kepada Yang Berhormat Puchong kerana soal yang dibangkitkan oleh Yang Berhormat Pasir Mas dan secara kebetulan pula Yang Berhormat Bukit Gelugor bukan membantu saya. Menghangatkan lagi Dewan dengan mengatakan, mengeluarkan cakap ketam, lompat katak, apa lah benda yang pandai lompat.

Saya pun pernah lompat parti, maka saya tidak boleh mengambil keputusan kepada itu. Biarlah Majlis yang mahu mengambil keputusan nanti. Kalau ada satu dan timbalan saya datang ke sini, kerana saya ada interest saya terlibat, tetapi saya nyatakan di sini bagi saya, kalau pun ada tindakan diambil pada seseorang ianya tidak menjamin bahawa Parlimen Malaysia akan tertib melalui daripada itu. Terpulang kepada Ahli Yang Berhormat. Itu sudah soal Majlis, bukan lagi soal saya.

Bagi saya, apa yang berlaku di antara saya dan Yang Berhormat Puchong kelmarin, saya puas hati apa yang dia hujah pada saya. Setelah dia berjumpa dengan saya, apa yang di hujah di luar, yang dilapor oleh akhbar itu deal dia dengan akhbar. Saya tidak percaya dengan apa yang dilapor kerana inconsistency ada berlaku. Saya tengok di TV semalam, channel TV3 dan RTM1 tidak berlaku seperti apa yang dihujah oleh Yang Berhormat Pasir Mas.

Saya harap termasuk Yang Berhormat Bukit Gelugor. Sir, please you are one of the most experiences Parliamentarian here. Tolonglah mulai daripada saat ini, saya merayulah Parlimen Ke-12 ini, jadikan sebagai satu Parlimen di mana fikiran-fikiran bercambah di sini dengan begitu tertib, waras, baik untuk kepentingan masyarakat.

Dato’ Haji Tajuddin Abdul Rahman [Pasir Salak]: [Bangun]

Tuan Yang di-Pertua: Bukan untuk kepentingan saya secara peribadi. Cuma, jagalah kerusi ini sekali sekala.

Dr. Haji Mohd. Puad Zarkashi [Batu Pahat]: Tuan Yang di-Pertua, mahu penjelasan sahaja Tuan Yang di-Pertua.

Dato’ Haji Tajuddin Abdul Rahman [Pasir Salak]: Tuan Yang di-Pertua.

Tuan Yang di-Pertua: Seorang demi seorang. Itu minta penjelasan.

Dato’ Haji Tajuddin Abdul Rahman [Pasir Salak]: Saya bangun dahulu.

Tuan Yang di-Pertua: Yang Berhormat Batu Pahat dahulu.

Dato’ Haji Tajuddin Abdul Rahman [Pasir Salak]: Saya bangun dahulu.

Dr. Haji Mohd. Puad Zarkashi [Batu Pahat]: Tuan Yang di-Pertua, semalam saya membangkitkan soal.

Tuan Yang di-Pertua: Tidak apa, tidak apa. Sekarang ini pun siapa yang bangun dahulu jadi pertengkaran.

Dato’ Haji Tajuddin Abdul Rahman [Pasir Salak]: Okey, tidak apa. Saya duduk.

Tuan Yang di-Pertua: Terima kasih. Sila.

Dr. Haji Mohd. Puad Zarkashi [Batu Pahat]: Tuan Yang di-Pertua, cuma saya memohon sedikit penjelasan. Saya membangkitkan semalam soal bimbang perkara ini menjadi precedence. Jadi, oleh kerana Yang Berhormat Puchong ada di sini. Bolehkah kita bertanya dengan beliau bahawa sebenarnya apa yang dia katakan, dia tidak meminta maaf itu adalah benar ataupun tidak. Kalau tidak...

Tuan Yang di-Pertua: Boleh tidak umpamanya kalau perkara ini kamu bincang setelah saya tidak duduk lagi di sini.

Dr. Haji Mohd. Puad Zarkashi [Batu Pahat]: Okey, boleh.

Tuan Yang di-Pertua: Because involve ini. Saya sudah beri penekanan tadi, bahawa apa yang disebut di depan saya...

Tuan Gobind Singh Deo [Puchong]: [Bangun]

Tuan Yang di-Pertua: ...itulah makanya saya buat keputusan kelmarin bahawa saya kata saya anggap perkara ini selesai. Jadi, apabila saya sudah tidak duduk di sini kalau Ahli Yang Berhormat sendiri, Majlis ini adalah Majlis Ahli Yang Berhormat bangkitkan, terpulang kepada Ahli Yang Berhormat. Saya tunggu dahulu Timbalan Yang di-Pertua 1, untuk duduk di sini. Jadi, mohon maaflah Ahli Yang Berhormat kerana semua ini pun timbul daripada gelagat Ahli Yang Berhormat juga.

Tuan N. Gobalakrishnan [Padang Serai]: Ini, point of order Tuan Yang di-Pertua.
[Dewan riuh]

Tuan Yang di-Pertua: Saya kata jangan lagi, tunggu. Tunggu saya diganti. Yang Berhormat Padang Serai duduk dahulu. Terima kasih.

[Timbalan Yang di-Pertua (Datuk Ronald Kiandee) mempengerusikan Mesyuarat]

Timbalan Yang di-Pertua [Datuk Ronald Kiandee]: Ya. Apa dia Yang Berhormat Padang Serai.

Tuan N. Gobalakrishnan [Padang Serai]: Tuan Yang di-Pertua. Ini 36(4), adalah menjadi kesalahan bagi ahli-ahli Dewan yang menggunakan bahasa yang kurang sopan “Get out”. Sebentar tadi, Yang Berhormat Pasir Mas beberapa kali menggunakan kata “barua”. Dewan ini tidak boleh terima satu perkataan sebegitu. Dewan yang mulia ini perlu dihormati.

Dato’ Haji Tajuddin Abdul Rahman [Pasir Salak]: [Bangun]

Dato' Ibrahim Ali [Pasir Mas]: [Bangun]

Tuan N. Gobalakrishnan [Padang Serai]: This is unparliamentary dengan izin. Saya mahu satu keputusan dibuat.

Timbalan Yang di-Pertua [Datuk Ronald Kiandee]: Ya, Yang Berhormat Pasir Mas.

Dato' Ibrahim Ali [Pasir Mas]: Terima kasih Tuan Yang di-Pertua. Saya juga ingin merujuk pada peraturan mesyuarat yang saya bangkit di waktu Tuan Yang di-Pertua mempengerusikan sidang ini dan bersekali dengan apa yang dibangkit oleh Yang Berhormat Padang Serai. Saya menyebut perkara “barua” ini sebab ada pihak yang mengatakan...

Timbalan Yang di-Pertua [Datuk Ronald Kiandee]: Kena explain point of order yang mana satu Yang Berhormat.

Dato' Ibrahim Ali [Pasir Mas]: Point of order, satu yang nombor 4, yang tadi 36. Saya pergi yang 36 dahulu. Saya tidak pernah mengatakan pada mana-mana pihak apabila saya tanya dalam Mesyuarat tadi bersabit dengan kedudukan kenyataan yang dibuat oleh Tuan Yang di-Pertua dengan Yang Berhormat Puchong secara profesional. Saya digelar katak dan kalau marah saya sebut perkataan “barua” kepada Yang Berhormat Padang Serai,...

Timbalan Yang di-Pertua [Datuk Ronald Kiandee]: Baik Yang Berhormat.

Dato' Ibrahim Ali [Pasir Mas]: Saya boleh tarik balik perkataan barua! Itu dia.

Timbalan Yang di-Pertua [Datuk Ronald Kiandee]: Cukup Yang Berhormat.

Dato' Ibrahim Ali [Pasir Mas]: Saya tarik balik itu. Saya tarik balik barua!

Timbalan Yang di-Pertua [Datuk Ronald Kiandee]: Cukup Yang Berhormat
.
Dato’ Haji Tajuddin Abdul Rahman [Pasir Salak]: Tuan Yang di-Pertua, saya pula.

Dr. Haji Mohd. Puad Zarkashi [Batu Pahat]: [Bangun]

Dato' Ibrahim Ali [Pasir Mas]: Tuan Yang di-Pertua, saya nak perjelaskan.

Dato’ Haji Tajuddin Abdul Rahman [Pasir Salak]: Yang Berhormat Pasir Mas duduk, cukuplah.

Dato' Ibrahim Ali [Pasir Mas]: Saya hendak minta peraturan. Ini empat yang saya bangkit awal-awal tadi.

Dato’ Haji Tajuddin Abdul Rahman [Pasir Salak]: [Ketawa]

Dato' Ibrahim Ali [Pasir Mas]: Untuk membetulkan kenyataan Tuan Yang di-Pertua dengan Yang Berhormat Puchong yang keluar dalam akhbar yang mengatakan maaf dan tidak maaf kerana ia menjejas Dewan Rakyat ini. Jadi, saya bagilah kawan-kawan yang lainlah hendak bercakap. Terima kasih.
.